ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/10/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μπαταριών για ηλεκτροκίνητο ασθενοφόρο του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 586/6279 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , έως 25/10/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α., «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο ασθενοφόρο του Κεντρικού Σταδίου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 586/6279 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητο ασθενοφόρο Κεντρικού Σταδίου.

Διαστάσεις:

Ύψος : 259mm

Μήκος : 260mm

Πλάτος : 179mm

Τάση : 8 V

Χωρητικότητα : 170 Ah

 

6

 

Τεμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμ. εισηγ. 586/6279.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868168.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ