ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 21/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας απαραίτητων υλικών λειτουργίας των δεξαμενών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 515/6340 εισήγηση της εγκατάστασης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , έως 06/10 /2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια απαραίτητων για την λειτουργία των δεξαμενών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ υλικών , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 515/6340 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών της αρμόδιας εγκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ:

  1. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13Μ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΤΜΧ.1
  2. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΤΜΧ. 2
  3. ΑΠΟΧΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΒΥΘΟΥ, ΤΜΧ. 1
  4. ΑΠΟΧΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ , ΤΜΧ.1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 06/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 515/6340.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ