ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 19/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση εναλλακτη με άλλον εφεδρικό στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ1 στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 528/6198 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 3/10 /2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αντικατάσταση εναλλάκτη με άλλον εφεδρικό στην κολυμβητική δεξαμένη Ρ1 και συγκεκριμένα στην προμήθεια υλικών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 528/6198 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

 

ΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. ΕΞΑΓΩΝ. SANHA 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Αrt. 280#

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ. SANHA 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Αrt. 90#

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ. SANHA 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Αrt. 92#

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΙΔ. ΔΕΞ. SANHA 2’’ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Art. 270#

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (100mm)

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. 2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200mm)

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΡΑΚΟΡ ΣΙΔ ΑΡΣ ΘΗΛ SANHA 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Art. 341#

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΡΑΚΟΡ ΣΙΔ. ΘΗΛ. SANHA 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Art. 340#

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΑΝΝΑΒΙ 200gr

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΛΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Pro Dope 1/4

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΙΔ/ΝΕΣ SD TUBO TYPE 2’’ ΕΛΟΤ ΕΝ10255 SIDENOR (6m)

6

TEMAXIO

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 528/6198.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ