ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 19/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για το συνεργείο των Ηλεκτρολόγων στο ΟΑΚΑ « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523/6525 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 03/10/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια απαραίτητων υλικων για το συνεργείο των Ηλεκτρολόγων όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 523/6525 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

 

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 19Χ20 ΣΤΕΝΗ WONDER

10

 

TEMAXIO

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 19Χ20 ΣΤΕΝΗ WONDER

10

TEMAXIO

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 19Χ20 ΣΤΕΝΗ WONDER

10

TEMAXIO

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 19Χ20 ΣΤΕΝΗ WONDER

10

TEMAXIO

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 19Χ20 ΣΤΕΝΗ WONDER

10

TEMAXIO

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΕΜΑ 12P 2,5mm2

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΕΜΑ 12Ρ 4mm2

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΕΜΑ 12Ρ 6mm2

30

TEMAXIO

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ NILOE (664502) LEGRAND

25

TEMAXIO

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ (ΔΙΠΛΟΣ) NILOE (664502) LEGRAND

25

TEMAXIO

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2Π+Γ ΛΕΥΚΟ NILOE (664531) LEGRAND

25

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΚΡΙ 10Α ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP44

25

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΚΡΙ 10 Α ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙΡ44

25

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 16Α ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΙΡ44

25

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 03/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 523/6525.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ