ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 26/08/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:422/4180

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004857252

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Κυκλοφορητών, σύμφωνα με την αριθμ. 422/4180 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 01/09/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια των παρακάτω κυκλοφορητών του λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 422/4180 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

  • 1τεμ. WILO : TOP Z – 65/10.
  • 2τεμ. WILO: TOP S – 65/7.
  • 2τεμ. GRUNDFOS : UPS – 65/120F.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 01/09/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 422/4180.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ