ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης ΒασίλειοςΜαρούσι, 26/08/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:443/6210

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004857049

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών στους καυστήρες RIELLO του Λεβητοστασίου του Κολυμβητήριου, σύμφωνα με την αριθμ. 443/6210 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 01/09/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια και Τοποθέτηση των παρακάτω ανταλλακτικών των καυστήρων RIELLO του λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 443/6210 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

  • 2τεμ. ΧΟΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3006243
  • 2τεμ. ΜΠΟΥΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3006242
  • 2τεμ. ΜΟΧΛΟΣ – ΝΤΙΖΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3014190
  • 1τεμ. ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3000871
  • 50τεμ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 01/09/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 443/6210.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ