ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:427/5325

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ:16PROC004856551

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας και Τοποθέτησης Πίνακα τροφοδοσίας Ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Τένις, σύμφωνα με την αριθμ. 427/5325 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 23/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια Πίνακα Τροφοδοσίας Ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Τένις του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 427/5325 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

  • 2τεμ. Πίνακες Τροφοδοσίας Ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Τένις
  • ΚΑΘΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 48 VDC ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V/40Ah.
  • ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/08/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 427/5325.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ