ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:426/5302

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004856373

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Φωτιστικών για την Επισκευή του «Φωτισμού της Αγοράς», σύμφωνα με την αριθμ. 426/5302 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 23/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια Φωτιστικών για την Επισκευή του «Φωτισμού της Αγοράς» του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 426/5302 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

  • 2τεμ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ.Σ. ΧΩΝΕΥΤΟ SIMES 4469 ΣΤΕΓΑΝΟ IP67.
  • 70τεμ. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ CDMPi 70W/830PAR 30L IOD

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/08/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 426/5302.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ