ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:418/5342

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004856165

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Λαμπών Αγωνιστικού Φωτισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών (Μπάσκετ), σύμφωνα με την αριθμ. 418/5342 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 23/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια Λαμπών Αγωνιστικού Φωτισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών (Μπάσκετ) του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 418/5342 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

  • 50τεμ. ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS MHNSA 1800W2/956X (ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ) ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ MVF403

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/08/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 418/5342.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ