ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:429/6514

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004855873

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Λαμπών και Υλικών Φωτισμού του Περιβάλλοντα Χώρου, σύμφωνα με την αριθμ. 429/6514 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 23/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια Λαμπών και Υλικών Φωτισμού του Περιβάλλοντα Χώρου του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 429/6514 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

  • 300τεμ. ΛΑΜΠΕΣ HQITS 150W WHITE
  • 50τεμ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST) 150W/230V 50Hz 1,8A.
  • 100τεμ. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (Ignitor) ZRM 4,5-ES/B 220-240V 50/60Hz.
  • 150τεμ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ G 6,3A.
  • 50τεμ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ G 4A.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/08/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 429/6514.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ