ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία του συστήματος Κλιματισμού στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 245/6211 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και ανταλλακτικών και με τη θέση σε πλήρη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με τη λειτουργία των δύο αντλιών θερμότητας στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ όπως ακριβώς περιγράφονται παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER ΤΥΠΟΣ 30BQ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι

 • ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ.
 • ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΖΩΤΟΥ.
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΝΕΡΟΥ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΓΡΟΥ.
 • ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ (ΚΕΝΟ) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ.
 • ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 46 kgr.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.
 • ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
 • ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 24 ΛΙΤΡΑ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ.

 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ

 • ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ.
 • ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

 

 

 

2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΤΥΠΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ: 1)WILO TOP-S65/13 2)WILO S65/125r 3)WILO RS30/100r
 • ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 200Ltr (Reflex ή Zilma)
 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12 ΕΠΙΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Α, τμχ 20
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΛΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2’’ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΤΗΝ ΚΚΜ 2-5

 

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 245/6211.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ