ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 9/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας βενζινοκίνητου ψαλιδιου για κοπή και περιποίηση φυτοφρακτών στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 236/8750 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., έως 25/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ενός βενζινοκίνητου ψαλιδίου μπορτούρας , ισχύος τουλάχιστον 1HP, μήκος λάμας 60cm διπλής κοπής χωριτικότητα κινητήρα τουλάχιστον 23cc για τις ανάγκες κοπής και περιποίησης φυτοφρακτών στο Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 236/8750 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 236/8750.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ