ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 09/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια λαμπτήρων για αναβατώρια στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 160/6512 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 23/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών O.A.K.A. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 10 τεμαχίων λαμπτήρων LED 5W, 220V MR16, G45,3 Cool White. Διαστάσεις Φ50Χ45mm Life μεγαλύτερη από 10000h.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 160/6512.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ