ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας Θερμικών-διακόπτες για τον αερισμό DOPING CONTROL και ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 189/6215 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια Θερμικών- Διακόπτες για αερισμό DOPING CONTROL και ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:

  1. Θερμικό για κινητήρα 4kW περιοχής 4Α-6A, τεμχ. 1
  2. Θερμικό για κινητήρα 5,5 kW περιοχής 5,5A-8A, τεμχ. 1
  3. Διακόπτης για τριφασικό κινητήρα διπλής ταχύτητα 8 επαφών., τεμχ. 4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/04/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 189/6215.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ