ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 27/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναγκαίων υλικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού μηχανογράφησης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 141/6262 και 142/5669 εισηγήσεις, έως 4/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια αναγκαίων υλικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού μηχανογράφησης , ως ακολούθως :

ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ&ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ, αρ. εισηγ.141/6262

  1. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 1TB USB 3,5΄΄, τμχ. 1
  2. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 1TB USB 2,5΄΄ , τμχ. 1
  3. Μνήμη RAM 2 GB DDR2-800Mhz για DELL Optiplex 360 , τμχ. 2
  4. Mouse Ενσύρματο, τμχ. 2

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, αρ. εισηγ. 142/5669

  1. Σκληρός εξωτερικός δίσκος 1TB 2,5΄΄, τμχ. 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 4/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός των εισήγ. 141/6262 και 142/5669 .

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834431.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ