ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 18/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες εξοπλισμού του συνεργείου του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 145/10399 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος , έως 1/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες εξοπλισμού του συνεργείου του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. , μέχρι 1/04/2016 , όπως στην υπ’ αρ. 145/10399 εισήγηση περιγράφονται, :

  1. Μέτρο μεταλλικό (5m), τμχ. 1
  2. Δεματικά Dairap, πακέτα 4
  3. Πινέλα (μακριά+κοντά), τμχ. 2+2
  4. Λευκό ακρυλικό πλαστικό ΕΚΟ (15kg έκαστος) , τμχ. 3

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 1/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 145/10399.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ