ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 18/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου των τμημάτων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 144/10398 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος , έως 1/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες εξοπλισμού του συνεργείου του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι 1/04/2016 , όπως στην υπ’ αρ. 144/10398 εισήγηση περιγράφονται, :

  1. Μπαταρίες επαναφορτιζόμενων φωτιστικών 12V-7Ah, τμχ. 6
  2. Μακρύ σταρβοκατσάβιδο, τμχ. 1
  3. Γρασσαδόροι μικροί, τμχ. 2
  4. Γρασσαδόροι για γεωργικό μηχάνημα ΕFGO, τμχ. 5
  5. Δοχείο μεταφοράς καυσίμου, τμχ. 1
  6. Set ποτηροτρύπανο για ξύλο, set 1
  7. Set ποτηροτύπανο για μέταλλο, τμχ. 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 1/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 144/10398.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ