ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 15/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας σπόρου γκαζόν για την επισπορά των γηπέδων Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 123/8747 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., έως 30/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισπορά των Προπονητικών γηπέδων και ενδιαφέρεται για την προμήθεια 150kg σπόρου γκαζόν τετραπλοειδές Lolium perenne, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 123/8747 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του Τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 30/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 123/8747.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ