ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 17/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί στην απόφραξη αποχέτευσης ομβρίων στην ΒΔ πλευρά του Κλειστού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 327/6896 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 23/06/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί στην απόφραξη αποχέτευσης ομβρίων στην ΒΔ πλευρά του Κλειστού Κολυμβητηρίου ( πλευρά τοίχου αναρρίχησης) στο Κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/06/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 327/6896.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ