ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 26/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για εργασίες συντήρησης στο Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» , σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 74/5676, 5677, 5678 εισηγήσεις του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 14/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών για εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες στο Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» όπως αυτά καταγράφονται στις υπ’ αρ. 74/5676, 5677, 5678 εισηγήσεις του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 14/03/2016 και συγκεκριμένα:

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Υλικά εργασίας συντήρησης ΟΑΚΑ

1

Δίσκοι κοπής INOX 125mm

5

πακέτα

2

Ηλεκτρόδια 2 1/2 αρια OERLIKON

4

πακέτα

3

Ξυλόβιδες 4Χ20

1

πακέτο

Ξυλόβιδες 4Χ30

3

πακέτα

Ξυλόβιδες 4Χ40

3

πακέτα

Ξυλόβιδες 4Χ60

2

πακέτα

Ξυλόβιδες 3Χ30

3

πακέτα

Ξυλόβιδες 3Χ40

3

πακέτα

Ξυλόβιδες 6Χ100

2

πακέτα

4

Ηλεκτρόδια Ανοξείδωτα 2 1/2 αρια

1

πακέτο

5

Μάσκες μίας χρήσης

2

πακέτα

6

Γάντια μίας χρήσης μπλέ XL (χοντρά)

3

πακέτα

7

Γάντια εργασίας Δερμάτινα λεπτά ( όπως το δείγμα)

10

τεμάχια

8

Γάντια εργασίας ελαστικά Νο 9 ( όπως το δείγμα)

20

τεμάχια

9

Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτριτες

3 1/2 Χ 30

3 1/2 Χ 40

4 Χ 30

4 Χ40

4 Χ 60

5 Χ 60

5 Χ 80

2

2

2

2

2

1

1

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτο

πακέτο

10

Τριπάνια Σιδήρου Νο 3

Νο 3 1/2

Νο 4

Νο 5

Νο 6

Νο 7

5

5

5

5

3

3

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτα

Νο 8

Νο 9

Νο 10

Νο 11

Νο 12

Νο 13

3

2

4

1

1

1

πακέτα

πακέτα

πακέτα

πακέτο

πακέτο

πακέτο

11

Ταινίες χάρτινες 5άρες μπλέ

5

τεμάχια

12

Χερούλια αλουμινίου ( όπως το δείγμα)

20

τεμάχια

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Υλικά για εξοπλισμό συνεργείου για εργασίες συντήρησης στο ΟΑΚΑ

 

 

Είναι απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του συνεργείου ώστε να τους επιδειχθούν τα περιγραφόμενα δείγματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/03/2016

στις οποίες θα αναγράφονται οι αριθμοί εισ. 74/5676, 5677, 5678.-

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773 (τμήμα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ