ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 22/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας επαγγελματικής σκούπας καθαρισμού ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 57/9243 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 9/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί στην αγορά επαγγελματικής σκούπας NILFISK GD 930 HEPA ( τεμχ. 1) για τον καθαρισμό των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων όλων των εγκαταστάσεων, και δη του Κεντρικού Σταδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 9/03/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγηση 57/9243.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834760 .

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ