ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για επισκευές θυρών και παραθύρων στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 37/5673 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 29/02/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών για επισκευές θυρών και παραθύρων στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37/5673 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. έως 29/02/2016 και συγκεκριμένα:

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ:

 

  1. Μεντεσέδες αλουμινίου 3 διαφορετικά είδη (όπως τα δείγματα)

Νο 1 10 τεμ.

Νο 2 10 τεμ.

Νο 3 10 τεμ.

  1. Σύρτες σιδήρου 15αρες 20 τεμ.

΄΄ 20 αρες 30 τεμ.

΄΄ 25 άρες 20 τεμ.

  1. Γωνίες σιδήρου 3 άρες 100 τεμ.

΄΄ 4 άρες 100 τεμ

΄΄ 6 άρες 100 τεμ.

΄΄ 8 άρες 50 τεμ.

΄΄ 10 άρες 50 τεμ.

  1. Σκαρπέλα για ξύλα 1 σετ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/02/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 37/5673.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ