ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 10/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εργαλείων για τις ανάγκες εξοπλισμού συνεργείου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 38/5674 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 29/02/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες εξοπλισμού συνεργείου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/5674 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 29/02/2016 και συγκεκριμένα:

  1. ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Μπαταρίας 18V Λίθιου ΜΑΚΙΤΑ ΣΕΤ 2 τμχ.

και έξτρα 2 μπαταρίες Λιθίου (ή DIVELET) αντίστοιχου τύπου 2 τμχ.

  1. Μανόμετρο για κομπρεσέρ αέρος 1 τμχ.
  2. Πριονοκορδέλες για ηλεκτροκορδέλα ξύλου 2 τμχ.
  3. Ποτηροτρύπανα ξύλου 1 σετ
  4. Ποτηροτρύπανα αλουμινίου 1 σετ
  5. Σταυροκατσάβιδα 1 σετ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/02/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 38/5674.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ