ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                 Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου   2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 1/121

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλειοδοτικής διαδικασίας  υποβολής οικονομικών προσφορών για την απομάκρυνση –ανακύκλωση παλιών υλικών στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με το υπηρεσιακό έγγραφο της τριμελής επιτροπής απόσυρσης υλικών του  Κολυμβητηρίου ( υπηρ. Σημείωμ., 1/121 έως 20.02.20).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απομάκρυνση υλικών προς ανακύκλωση ή καταστροφή από τις εγκαταστάσεις του , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1/121 υπηρεσιακό σημείωμα της επιτροπής απομάκρυνσης-απόσυρσης υλικών  του    Κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα:

   
1.       Απομάκρυνση  260 γκρί μεταλλικές στοιβαζόμενες , 20 άσπρες μεταλλικές , επιπλέον 4 άσπρες μεταλλικές στο ανοικτό  Κολυμβητήριο , 1 καρέκλα γραφείου και 1 τεμ. καρέκλα χρώματος πορτοκαλί .

2.       Σπασμένα τραπέζια 25 τεμ. όλα τύπου MDF διαστάσεων 2,10χ 0,75 (μεγάλα )

3.      Ξύλινα παραβάν 12 τεμ. (Μελαμίνη διαστάσεων) 1,20χ1,60 .

4.      Επίσης για απόσυρση  1 τεμ. αναβατόριο παλιό ΑΜΕΑ και 1 τεμ. Καρεκλάκι ΑΜΕΑ . 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Ο.Α.Κ.Α λίστα με τα υλικά που θα κάνει ο ίδιος χρήση (επισκευή- διάθεση) ή θα παραδώσει με δικά του έξοδα σε ανακύκλωση ή ΧΥΤΑ. Για τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα εάν δεν γίνει ίδια χρήση και πρέπει να παραδοθούν προς ανακύκλωση ο ανάδοχος θα καταθέσει έγγραφη βεβαίωση ότι αναλαμβάνει με ίδια έξοδα και μέσα την παράδοση τους αρμοδίως.

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο ποσό που θα κατατεθεί υπέρ ΟΑΚΑ . Ο τραπεζικός λογαριασμός θα δοθεί στον ανάδοχο προτού την έναρξη των εργασιών .

Η φόρτωση και μεταφορά από το Ο.Α.Κ.Α θα γίνει με μέσα και έξοδα του αναδόχου χωρίς επιβάρυνση του Ο.Α.Κ.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το χώρο που είναι αποθηκευμένα τα υλικά προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα . 

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης  μπορούν να αποστείλουν  κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  έως την 20/02/20. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αριθμός του υπηρεσιακού σημειώματος 1/121 .

Για προγραμματισμό ραντεβού τον  κ. Φ. Θεοφάνη  τηλ. 210-6850200  .

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ