ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. Κάσση                                                      Αριθμ.Πρωτ.:70/17478

ΤΗΛ : 210-6834569                                                           

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Κυκλοφορητών, σύμφωνα με την αριθμ. 70/17478  εισήγηση του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»,  έως  12/02/2018.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια των παρακάτω κυκλοφορητών θέρμανσης του κλειστού Γυμναστηρίου   του ΟΑΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 70/17478 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος   και συγκεκριμένα:

 

  • 1τεμ. WILO : ΤΥΠΟΣ: YONOS-MAXO, 50/05-8

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  12/02/2018, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  70/17487. Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Γ. Κακουλάκης , τηλ. 210-6834572..-

 

      

                                                           Η   ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                      Παπαγιαννίδου Κων/να