ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  4/12/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας βανών για τις ανάγκες της Νέας Δεξαμενής στο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ   του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 803/6041  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  15/12 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια , σε αντικατάσταση πνευματικών βανών στο φίλτρο της Νέας Δεξαμενής με τους παρακάτω ενδεικτικούς τύπους όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ αρ. 803/6041 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ :

 1) BUTT BOAX-B 150MM 3G 6K 6K PN16 CR300 (ΔΙΣΚΟΣ INOX316/ΕΔΡΑ NBR) τμχ. 4

 2)BUTT BOAX-B 80MM 3G 6K 6K PN16 CR165 (ΔΙΣΚΟΣ INOX316/ΕΔΡΑ NBR) τμχ. 1

 3) BUTT BOAX-B 50MM 3G 6K 6K PN16 CR165 (ΔΙΣΚΟΣ INOX316/ΕΔΡΑ NBR) τμχ. 1

 4) BUTT BOAX-B 100MM 3G 6K 6K PN16 CR165 (ΔΙΣΚΟΣ INOX316/ΕΔΡΑ NBR) τμχ. 1

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές  προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  15/12/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  803/6041.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ