ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                              Μαρούσι , 30/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας  ιμάντων για τις κλιματιστικές μονάδες  του OΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ανοικτό –κλειστό)  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,   σύμφωνα με την αριθμ.  806/17468 εισήγηση  του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,  έως  07/12/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια ιμάντων για τις κλιματιστικές μονάδες του ανοικτού-κλειστού Κολυμβητηρίου  , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 806/17468 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ και συγκεκριμένα:

Ιμάντες κλιματισμού στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

  1. Ιμάντας SPB 2380 , τμχ. 3
  2. Ιμάντας SPB 2600, τμχ. 3
  3. Ιμάντας SPB 2700, τμχ. 3
  4. ΕΔΡΑΝΟ-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF SY 50 FM,  τμχ. 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  7/12/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  806/17468.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ