ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                     Μαρούσι, 30/10/2017

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικού ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο του εργαστηρίου Doping του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 748/16964  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Παρασκευή  10/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο του εργαστηρίου Doping του ΟΑΚΑ   , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 748/16964 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
1.

 

Προμήθεια, και εγκατάσταση  A/C 24.000 BTU κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου ενεργειακής κλάσης: Α +++ στον ισόγειο χώρο στο κτίριο DOPING.

  

1

 

ΤΕΜ

 

905 £

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Κάλυψη ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο DOPING.
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     905 € + € (Φ.Π.Α. 23%) =1.122,2  €

 

 Και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμοδίου τμήματος που ακολουθούν:

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 24.000 BTU

                                                                                                                               ΨΥΞΗ       –       ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Btu/H                                                                             7.500-19.100 / 8.200-20.500
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Kw                                                                                       2,20 – 5,60 / 2,40 – 6,00 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Btu/H                                                                17.742   /     18.084
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Kw                                                                         5,20     /      5,30 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V-Ph-Hz                                          230V-1Ph-50Hz
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A                                                                    8,20 – 11,50    /   10,00 -11,50 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ W                                                                                 1.700-2.250    /   2.100-2.250
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ kWh/ann                                                                   323      /       1927 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EER W/W                                                                         6,13 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ COP W/W                                                                         4,03 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ                                                                                             Α++   /  Α++ 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩ-ΜΕΣΑ/ΕΠΙΚ.                                                         3 x 1,5    /  4 x 1,5
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Hi/Mi/Lo) m3/h                                                                             920/700/480
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ.-ΕΞ. dB(A)                                                       47/42/37-57
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΣ.-ΕΞ. dB(A)                                              60/50/46-65
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ                                                                                                              1/4″ – 1/2″
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ                                                                                                              R410
ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (αρχικά/πέραν των 5m) Kg                                    1,75-20g/m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ m                                                                           15
ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ m                                                                         10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ mm                                            940x300x220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ mm                                            800x690x300
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Kg                                                               12
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Kg                                                               46
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0C                                                                                  14-47    /     -15/28 
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                               inverter

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Ο.Α.Κ.Α. στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  την Παρασκευή 10/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 748/16964.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.- Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ