ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  27/09/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Δείτε εδώ αναλυτικα