ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  31/08/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  ηλεκτρονικών υλικών , σύμφωνα με την αριθμ. 547/6034  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  13/09 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια

1 ΒΑΛΒΙΔΑ 5/2 ¼ ΚΩΔΙΚΟΣ 484.52.0.1Μ2ΜΒ5

ΑΦΟΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

9 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΛΟΚ 12 ΘΕΣΕΩΝ S5 305m1 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

 

 όπως στο υπ’ αρ. 585/6032 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ  περιγράφεται.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές  προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  13/09/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  585/6032.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ