ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  1/09/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  καλλωδίου για την επισκευή δικτύου ΒΜS στο περιβάλλοντα χώρο   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 559/17134 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    13/09 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην  αγορά  600m καλωδίου Li2YCY 2x2x0,5mm2 για την επισκευή δικτύου BMS στο περιβάλλοντα χώρο   ,   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  559/17134 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ.-

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  13/09/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  559/17134.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ