ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                              Μαρούσι , 31/09/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας  ιμάντων για τις κλιματιστικές μονάδες  του Κεντρικού Σταδίου και του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,   σύμφωνα με την αριθμ.  548/17453 εισήγηση  του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,  έως  12/09/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια ιμάντων για τις  ανάγκες των κλιματιστικών μονάδων του Κεντρικού Σταδίου και του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου   , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 548/17453 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ και συγκεκριμένα:

Ιμάντες κίνησης για κλιματιστικές μονάδες Κεντρικού Σταδίου

Και Κολυμβητηρίου.

  1. Β 38. Τεμάχια 5
  2. Β 41. Τεμάχια 5
  3. Β 62. Τεμάχια 10
  4. Α 40. Τεμάχια 5
  5. C 100. Τεμάχια 5
  6. C 140. Τεμάχια 5
  7. C 102. Τεμάχια 5

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  12/09/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  548/17453.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ