ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  17/07/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενου

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών και επισκευών για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής BABY του Ανοικτού Κολυμβητηρίου  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 494/17183 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/07/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών και απαιτούμενων επισκευών για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής BABY του Ανοικτού Κολυμβητηρίου, όπως ακριβώς περιγράφεται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αρ. 494/17183 υπηρεσιακού σημειώματος προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Εισήγηση αρ. 17183

Επισκευές στην  πισίνα baby του Ανοικτού Κολυμβητηρίου.

 

  1. Επισκευή του περιμετρικού αρμού διαστολής της πισίνας baby στο Ανοικτό Κολυμβητήριο μήκους 24 m και πλάτους 50mm.

            Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, κατάλληλα για πισίνα με τις  παρακάτω ιδιότητες:

  • Μη διαβρωτικό.
  • Αντιμυκητιακό
  • Υψηλής ελαστικότητας.
  • Υψηλή αντοχή στο χλώριο.
  • Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο.

            Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα προηγηθεί απομάκρυνση όλων των παλαιών υλικών και καλός καθαρισμός του αρμού.

 

  1. Αποκατάσταση του σοβατεπί σε μήκος 6 μέτρα εκ των οποίων τα 3 μέτρα θα είναι από υγειονομικό σοβατεπί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν  κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα υλικά και οι εργασίες που θα γίνουν για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση του αρμού και του σοβατεπί, καθώς επίσης την μεταφορά και απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών.

Στην προσφορά θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  της υφιστάμενης κατάστασης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  28/07/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  494/17183.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ