ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  17/07/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και μεταφοράς πλακιδίων περιμετρικά από τις πισίνες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , επιφάνειας  50 τ.μ σύμφωνα με την αριθμ. 489/17178 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/07/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια και μεταφορά πλακιδίων περιμετρικά από τις πισίνες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, όπως ακριβώς περιγράφεται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αρ. 489/17178 υπηρεσιακού σημειώματος προμήθειας υλικών   του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

Εισήγηση  αρ. 17178 (προμήθεια πλακιδίων στο Κολυμβητήριο)

Προμήθεια πλακιδίων επιφάνειας  50 τ.μ   (και μεταφορά τους στο Ολυμπιακό Στάδιο) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Διαστάσεις: 240Χ115 mm, πάχους 10mm.
  2. Αντιολισθητικά
  3. Ανθεκτικά στα χημικά.
  4. Χρώματος μπεζ (δείγμα).
  5. Να είναι όμοια με τα υπάρχοντα πλακίδια στους χώρους έξω και περιμετρικά από τις πισίνες του Κολυμβητηρίου,

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο (κατόπιν ραντεβού στο 2106834773) προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των πλακιδίων.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  28/07/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  489/17178.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ