ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 12/07/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  αποκατάστασης λειτουργίας μοτέρ-αντλίας κατανάλωσης στις κολυμβητικές δεξαμενές του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 486/7242  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  24/07/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση της λειτουργίας  του μοτερ-αντλίας κατανάλωσης στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 486/7242 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
 Επισκευή  της αντλίας Α κατανάλωσης   που χρησιμοποιείται για την θέρμανση των πισινών του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Αποξήλωση μοτέρ και αντλίας
  2. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Μοτέρ
  3. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Αντλίας
  4. Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη
  5. Ζυγοστάθμιση φτερωτής αντλίας
  6. Ζυγοστάθμιση ρότορα  μοτέρ
  7. Αντικατάσταση φλάντζας στεγανοποίησης

8.      Αναγόμωση εδρών ρουλεμάν μοτέρ

  1. Παράδοση εν λειτουργία.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας – Μοτέρ

 

Τύπος αντλίας: ΝΟΡΜΑ 160/400

Μάρκα αντλίας: Δράκος – Πολέμης

Τύπος Μοτέρ: ΑΚ 250 M

Μάρκα Μοτέρ:ΒΗΛΜΑ

Ισχύς: 75 HP

Στροφές: 1460 rpm

    

1

 

ΤΕΜ

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  24/06/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  486/7242.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ