ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 08/12/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων στο κτίριο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ) του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 688/7014 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 20/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών που αφορούν την συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων στο κτίριο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ) , όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ αρ. 688/7014 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του ΕΚΑΕ

 1. Επισκευή των θυρών και παραθύρων
 2. Τοποθέτηση «νεροχυτων» στις μπαλκονόπορτες
 3. Αποκατάσταση του δικτύου απορροής υδάτων στους εξώστες
 4. Τοποθέτηση «μαρμαροποδιών» στις μπαλκονόπορτες
 5. Μόνωση των επιφανειών στους εξώστες και τις ζαρντινιέρες του Α΄και Β΄ ορόφου.
 6. Επισκευές σε διάφορους χώρους (αποκατάσταση τοιχοποιίας από διάβρωση, κλείσιμο της καμινάδας κ.α).

 

Τεχνική περιγραφή για την εισήγηση αρ.7014

στεγανοποίηση του ΕΚΑΕ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των αναγκαίων υλικών αφενός μεν για την στεγανοποίηση των μπαλκονιών και την επισκευή του δικτύου απορροής ομβρίων του 1ου και του 2ου ορόφου του κτιρίου ΕΚΑΕ και αφετέρου για την επισκευή των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου σε όλο το κτίριο, όπου υπάρχει πρόβλημα υδατοστεγάνωσης (νεροχύτες στο κάτω μέρος, λάστιχα και σιλικόνες στα τζάμια κτλ).

 

Α. Στεγανοποίηση των μπαλκονιών

(14 μπαλκόνια επιφάνειας 17 m2 περίπου το καθένα )

Προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 1. Αναγκαία ποσότητα, αφρομπετόν για την κάλυψη και την δημιουργία ρύσεων στα μπαλκόνια, σε πάχος κατά μέσο όρο 3cm συνολικής επιφάνειας κάλυψης περίπου 200 m2. .
 2. Αναγκαία ποσότητα ανάλογα με την καλυπτικότητα του προϊόντος, (προϋπολογιζόμενη σε 250 kg περίπου), ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος για επάλειψη σε δύο στρώσεις επιφάνεια 250 m2.
 3. Ασφαλτόπανο SBS με ψηφίδα 4,5 kg/m, συνολικής επιφάνειας 250 m2 περίπου.
 4. Αναγκαία ποσότητα προϋπολογιζόμενη σε 5,0 m3 περίπου ανάλογα με την καλυπτικότητα του προϊόντος, τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης για την κάλυψη 250 m2 σε πάχος έως 20 mm, με πρόσμιξη ινών υάλου.
 5. Αναγκαία ποσότητα επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς προϋπολογιζόμενη σε 250 lt (ανάλογα με την καλυπτικότητα του προϊόντος) για επιφάνεια 250 m2.
 6. Πλακάκια σκληρότητας group 5 σε επιφάνεια 250 m2 και χρώμα κεραμιδί, όμοιο με το χρώμα στα υπάρχοντα.
 7. Αναγκαία ποσότητα κόλλας πλακιδίων προϋπολογιζόμενη σε 1000 kg περίπου (ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το υπόστρωμα), για την επικόλληση της παραπάνω ποσότητας πλακιδίων, κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.
 8. Αρμόστοκος εξωτερικού χώρου σε ποσότητα ανάλογα με τις διαστάσεις του πλακιδίου, προϋπολογιζόμενη σε 200 kg περίπου.
 9. Κάθε άλλοαναλώσιμο υλικό ανταλλακτικό ή μικροϋλικό πουκρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών.

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου και με πιστοποιημένες προδιαγραφές, όλα κατάλληλα για εξωτερικό χώρο.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

 

Τα στάδια εφαρμογής αυτών των υλικών θα πρέπει να είναι:

 • Πλήρης αποξήλωση και απομάκρυνση των υπαρχόντων πλακιδίων και του υποστρώματος αυτών, καλός καθαρισμός από σαθρά και άλλα υλικά ώστε να μείνει ως επιφάνεια το μπετόν της πλάκας του μπαλκονιού.
 • Επισκευή των καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων που υπάρχουν σε κάθε μπαλκόνι.
 • Διάστρωση του αφρομπετόν και δημιουργία κατάλληλων ρύσεων ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στην υπάρχουσα υδρορροή.
 • Επάλειψη σε δύο στρώσεις του ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος.
 • Στεγάνωση της επιφάνειας με επικόλληση του ελαστομερούς ασφαλτόπανουσύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με 10 cm επικάλυψη των φύλλων και καλή συγκόλληση αυτών.Το ασφαλτικό γαλάκτωμα και το ασφαλτόπανο θα εφαρμοστούν περιμετρικά και στις κάθετες επιφάνειες της τοιχοποιίας σε ύψος περίπου 10 cm από το δάπεδο.
 • Διάστρωση της τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης σε στρώση πάχους έως 10 mm, και δημιουργία τελικής επιφάνειας για την τοποθέτηση των πλακιδίων.
 • Επάλειψη όλης της επιφάνειας με τσιμεντοειδές για την στεγανοποίηση αυτής πριν την επικόλληση των πλακιδίων.
 • Επικόλληση των πλακιδίων και περιμετρικού σοβατεπί σε ύψος τουλάχιστον 10 cm, με αρμολόγηση αυτών. Το πάνω μέρος των σοβατεπί θα σφραγιστεί με ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό.

Σημείωση:

Η εφαρμογή όλων των υλικών και οι χρόνοι αναμονής ανάμεσα στις στρώσεις και τα διάφορα στάδια θα πρέπει να γίνει αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συστήνει ο κατασκευαστής.

 

Β. Υδατοστεγάνωση των εξωτερικών κουφωμάτων όλου του κτιρίου.

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση 30 περίπου νεροχυτών στα εξωτερικά κουφώματα.

Οι νεροχύτες θα είναι από λευκό αλουμίνιο όμοιοι με τους υπάρχοντες και θα τοποθετηθούν – όπου δεν υπάρχουν- στα εξωτερικά κουφώματα όλου του κτιρίου. Πριν από την τοποθέτηση και για καλύτερη στεγανοποίηση αυτών, θα γίνει εφαρμογή σιλικόνης.

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση σιλικόνης και λάστιχων στα τζάμια των εξωτερικών κουφωμάτων και των τζαμαριών (αντικατάσταση των φθαρμένων) για την υδατοστεγάνωσή τους.
 2. Κάθε άλλοαναλώσιμο υλικόανταλλακτικό ή μικροϋλικό πουκρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελλο:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι αφού έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών, εγγυάται για το αποτέλεσμα της στεγάνωσης για τουλάχιστον 10 έτη.

γ)Εγγραφη αποδοχή ότι η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

 

δ) Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί αναλυτική μελέτη και περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ο τρόπος που θα τοποθετηθούν και ο χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών.

ε) Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει για την διαμόρφωση της οικονομικής του προσφοράς να προβεί σε αναλυτική προσμέτρηση και κοστολόγηση δηλαδή,

“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” που θα περιλαμβάνει – με ανάλυση το κόστος υλικών και το κόστος εργασιών – τα ακόλουθα:

 • Τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο στεγανοποίησης των μπαλκονιών.
 • Τίμημα στεγανοποίησης ανά ζαρντινιέρα.
 • Τίμημα υδατοστεγάνωσης των κουφωμάτων.

 

Οι ποσότητες που αναγράφονται πιο πάνω είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν συμβατικό στοιχείο για τον υπολογισμό της προσφοράς.

 

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση είναι απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο (κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών τοποθέτησής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ , μέχρι 20/12/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 688/7014. Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ