ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                            Μαρούσι, 25/10/2017

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κλειστές σφραγισμένες προσφορές προμήθειας κολυμβητικών διαδρομών  για την κάλυψη των αναγκών  στην αγωνιστική πισίνα (Ρ5) στο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 759/17314  εισήγηση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ,  έως  τη Δευτέρα  6/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια κολυμβητικών διαδρομών για την κάλυψη των αναγκών στην αγωνιστική πισίνα (Ρ5) στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 759/17314 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 50μ

 ΣΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 316 (4mm ΠΑΧΟΣ)

–          ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΣΚΟΙ & ΦΕΛΛΟΙ)

               ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm

–          ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

5    

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για κάλυψη αναγκών της αγωνιστικής πισίνας (Ρ5)
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.000,00 € ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται ο τίτλος « πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κολυμβητικών διαδρομών , αριθμ. εισηγ. 759/17314» μέχρι τη Δευτέρα 6/11/2017 στις 14.30 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών  την Τρίτη 7/11/2017 και ώρα 11.00 στο γραφείο συνεδριάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.-         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ