ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταπολέμησης των τρωκτικών σε προπονητήρια και περιβάλλοντα χώρο του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 165/8748 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., έως 25/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην καταπολέμιση των τρωκτικών σε προπονητήρια και περιβάλλοντα χώρο του Κεντρικού Σταδίου και συγκεκριμένα στην προμήθεια 20Χ12=240 pellets Τρωκτικοκτόνου KLERAT Block Pellets 250gr, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 165/8748 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/04/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 165/8748.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ