Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου (έως 28/02/13)

Το Ν.Π.Ι.Δ Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με την απόφαση της 3ης /5.12.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ, προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για την εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου στα βοηθητικά Κ1, Κ2 της εγκατάστασης του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ, με προϋπολογιζόμενο κόστος έως 10.000,00€, πλέον Φ.Π.Α