ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004186172

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 26/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης αυτοκινούμενου πετρελαιοφόρου αρθρωτού τηλεσκοπικού καλαθοφόρου για την επισκευή φωτισμού στο Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α , σύμφωνα με την αριθμ. 195/4191 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 04/05/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην

  1. Ενοικίαση ενός (1) αυτοκινούμενου πετρελαιοφόρου (DIESEL) αρθρωτού τηλεσκοπικού καλαθοφόρου για ύψος εργασία >17,2m, με ανυψωτική ικανότητα 220kg και δυνατότητα περιστροφής 360ο . Να διαθέτει κίνηση στους 4 τροχούς και διαστάσεις σε κλειστή θέση , ύψος μέχρι 2,30m και πλάτος μέχρι 2,35m ενώ η πλατφόρμα να έχει διαστάσεις 1,8Χ0,8m και
  2. Πετρέλαιο DIESEL 115 λίτρων για το παραπάνω καλαθοφόρο,

για την επισκευή φωτισμού στο Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 04/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 195/4191.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ