ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής-συντήρησης στο σταθμό Φυσικού Αερίου στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 190/4189 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/04/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή- συντήρηση του μεταλλικού κουτιού στο σταθμό Φυσικού Αερίου στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ο.Α.Κ.Α. συμφωνα με την υπ’ αρ. 190/4189 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ως ακολούθως:

  1. Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης (συσκευασία των 5kg), τεμχ. 1
  2. Εποξειδική βάση τελικής στρώσης χρώματος γκρι (συσκευασία των 5kgr.), τεμχ. 2
  3. Διαλυτικό , 1 κιλό
  4. Γυαλόχαρτα, τεμχ. 4
  5. Ρολλά, τεμχ. 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/04/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 190/4189.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ