ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 18/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής A/C στο φυλάκιο του Μπάσκετ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 53/6208 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 4/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή ενός τεμ. Α/C 12.000 BTU δαπέδου μάρκας SANYO ως ακολούθως:

Πορεία εργασιών:

  • Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού μέσου
  • Πλήρωση ψυκτικού μέσου
  • Επισκευή εσωτερικής ηλεκτρονικής πλακέτας
  • Παράδοση σε λειτουργία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 4/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 53/6208.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ