ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 19/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής A/C , μάρκας DAIKIN 12.000BTU στο εργαστήριο Εργοφυσιολογίας του κτιρίου ΕΚΑΕ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 550/6205 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 27/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή ενός τεμ. Α/C (split-unit), μάρκας DAIKIN, 12000 ΒΤU στο εργαστήριο Εργοφυσιολογίας του κτιρίου ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. μέχρι 27/11/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 27/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 550/6205.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ