ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                              Μαρούσι , 19/12/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

17PROC002453009

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής-service μηχανήματος BOBCAT (μικρός φορτωτης) του συνεργείου των κηπουρών,  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,   σύμφωνα με την αριθμ.  869/17465 εισήγηση  του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,  έως  03/01/2018.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην επισκευή – service ενός μηχανήματος BOBCAT (μικτός φορτωτής) για τις ανάγκες του συνεργείου των κηπουρών του οργανισμού, σύμφωνα με το  υπ’ αρ. 869/17465 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  03/01/2018

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  869/17465.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572 κ. Κακουλάκης.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ