ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                              Μαρούσι , 30/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής μοτερ προσαγωγής αέρα δύο ταχυτήτων για τον κλιματισμό του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ,  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,   σύμφωνα με την αριθμ.  808/17463 εισήγηση  του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,  έως  11/12/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην επισκευή μοτερ  για τον κλιματισμό του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ   , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 808/17463 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ και συγκεκριμένα:

Επισκευή μοτέρ δύο ταχυτήτων  προσαγωγής  συνολικής ισχύος 40 HP.

Ενδεικτική πορεία εργασιών.

  1. Αποξήλωση μοτέρ.
  2. Περιέλιξη μοτέρ.
  3. Αντικατάσταση Ρουλεμάν.
  4. Αναγόμωση έδρας ρουλεμάν.
  5. Αρμωση.
  6. Ευθυγράμμιση.
  7. Παράδοση εν λειτουργία

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν την κλιματιστική μονάδα 3.1 η οποία βρίσκεται στο μηχανοστάσιο Νο 3 του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  11/12/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  808/17463.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ