ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 25/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου                 17PROC002145597

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής τριφασικής αντλίας λυμάτων  του Κεντρικού Σταδίου στο ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 757/16958  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  τη Δευτέρα  6/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην  επισκευή τριφασικής αντλίας λυμάτων ευρισκόμενη στο κεντρικό φρεάτιο λυμάτων του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. , θύρα 1  , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 757/16958 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
Επισκευή τριφασικής αντλίας λυμάτων ευρισκόμενη στο Κεντρικό Στάδιο  Ο.Α.Κ.Α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  

Μάρκα: GRUNDFOS

Τύπος: SEG 40.26.2.50B

Ισχύς: 3,7 KW

Στροφές: 2.900 rpm

Ενδεικτική πορεία εργασιών

  1. Αμμοβολή
  2. Περιέλιξη στάτορα αντλίας
  3. Αντικατάσταση Ρουλεμάν
  4. Αντικατάσταση μηχανικού στιπιοθλίπτη
  5. Αντικατάσταση oring στεγανοποίησης
  6. Αντικατάσταση Ελαίου ψύξης
  7. Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας καλωδίου
  8. Αντικατάσταση εισαγωγής τροφοδοσίας καλωδίου
  9. Βαφή αντλίας

      10.    Αναγόμωση εδρών ρουλεμάν

1

 

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

1.750,00€

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Κεντρικό  φρεάτιο λυμάτων Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. ΘΥΡΑΣ 1.
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.750,00 € + 420,00€ (Φ.Π.Α. )  = 2.170,00€

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  τη Δευτέρα 6/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 757/16958.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

  Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com