ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  06/06/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης καλαθοφόρου, διάρκειας 10 ημερών  σε κλειστή θέση  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 416/17129  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    19/06 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην ενοικίαση αρθρωτού τηλεσκοπικού καλαθοφόρου σε κλειστή θέση  ,   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  416/17129 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΥ (DIESEL) ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >20m, ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 250Kg KAI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 3600. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 2,60 ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 2,35 ΕΝΩ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,8Χ0,8m 10 ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  19/06/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  416/17129.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ