ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                                Μαρούσι,  21/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής αντλιών θερμότητας στο Κλειστό Προπονητήριο  ΟΑΚΑ « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την υπ’ αρ.  196/6225 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  31/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε επισκευές αντλιών θερμότητας στο Κλειστό Προπονητήριο , όπως ακριβώς περιγράφεται στο υπ’ αρ. 196/6225 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TRANE ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ.

 

  1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (SET ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ – ΦΤΕΡΩΤΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ) ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TRANE (ΤΥΠΟΣ ΜΟΤ 962Ε)
  2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

  1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
  2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΝΕΩΝ
  3. ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟ
  5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
  6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ
  7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 5,5 Κg ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ (FREON R 407)
  8. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 

1 ΤΕΜ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 2106834021 μέχρι  31/03/2017, στις οποίες  θα αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  196/6225.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-  

      

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ