ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 10/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής φωτιστικών τύπου καμπάνες στην εγκατάσταση ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ καθώς και στο Προπονητήριο 1 του Κλειστου Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 82/17102 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 21/02 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή φωτισμού σε χώρους του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ και στο Προπονητήριο 1 της εγκατάστασης καθώς και στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ όπως στο υπ’ αρ. 82/17102 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ.
1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ ΠΟΥ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 30
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΕΝΑΥΣΗΣ) ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

6
     
     

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/02/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 82/17102.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ