ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 05/12/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης καλαθοφόρου για την επισκευή του φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 774/6547 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 16/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο και προς τούτο ενδιαφέρεται για την ενοικίαση καλαθοφόρου όπως ακριβώς περιγράφεται στο υπ’ αρ. 774/6547 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΥ (DIESEL) ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > 17,2m, ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 220Kg ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360Ο . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ, ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 2,30m ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 2,35m ΕΝΩ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,8Χ 0.8m

 

4

ΗΜΕΡΕΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 774/6547.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ